فروشگاه کنوود

ماشین لباسشویی
A++ رده بندی انرژی
۸ KG

ماشین لباسشویی کنوود Brit Series
مدل KWM-6840


۲۶۷,۲۱۰,۰۰۰
A++ رده بندی انرژی
۹ KG

ماشین لباسشویی کنوود Brit Series
مدل KWM-6940


۲۷۵,۶۲۰,۰۰۰
ماشین ظرفشویی
A++ رده بندی انرژی
14 نفره

ماشین ظرفشویی کنوود Blaze Series
مدل KDW-3140


۳۴۸,۵۹۹,۹۹۹
کولرگازی اینورتر
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 18000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 24000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 9000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 12000


ناموجود
کولرگازی روتاری
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 24000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 12000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 9000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 18000


ناموجود
کولرگازی پیستونی
B رده بندی انرژی
سرمایش

کولر گازی مدل پیستونی ظرفیت 18000


ناموجود
B رده بندی انرژی
سرمایش

کولر گازی مدل پیستونی ظرفیت 24000


ناموجود
B رده بندی انرژی
سرمایش

کولر گازی مدل پیستونی ظرفیت 30000


ناموجود
جاروبرقی
A++ رده بندی انرژی
2200 وات

جاروبرقی کنوود Rover Series
مدل KVC 3522


۸۷,۴۹۰,۰۰۰
یخچال و فریزر
A رده بندی انرژی

یخچال و فریزر کنوود
مدل KSB 8034 S


۷۱۶,۹۰۰,۰۰۰