فروشگاه کنوود / ماشین لباسشویی

A++ رده بندی انرژی
۹ KG

ماشین لباسشویی کنوود Brit Series
مدل KWM-6940


A++ رده بندی انرژی
۸ KG

ماشین لباسشویی کنوود Brit Series
مدل KWM-6840


مقایسه محصولات