فروشگاه کنوود / کولر گازی

کولرگازی اینورتر
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 18000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 24000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 9000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل اینورتر ظرفیت 12000


ناموجود
کولرگازی روتاری
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 24000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 12000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 9000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 18000


ناموجود
A رده بندی انرژی
سرمایش و گرمایش

کولر گازی مدل روتاری ظرفیت 30000


ناموجود
کولرگازی پیستونی
B رده بندی انرژی
سرمایش

کولر گازی مدل پیستونی ظرفیت 18000


ناموجود
B رده بندی انرژی
سرمایش

کولر گازی مدل پیستونی ظرفیت 24000


ناموجود
B رده بندی انرژی
سرمایش

کولر گازی مدل پیستونی ظرفیت 30000


ناموجود
مقایسه محصولات